כירבולית ממותגת דגם LipStick

כירבולית ממותגת דגם LipStick.

גודל ההדפס – A4.

**שימו לב** שמות שיכתבו בעברית יודפסו בעברית / שמות שיכתבו באנגלית יודפסו באנגלית.

שם לכיתוב + תאריך המסיבה *

34.50