כירבולית ממותגת דגם HeartShape

כירבולית ממותגת דגם HeartShape.

גודל ההדפס – A4.

**שימו לב** שמות שיכתבו בעברית יודפסו בעברית / שמות שיכתבו באנגלית יודפסו באנגלית.

שם לכיתוב+תאריך *

34.50